Công ty cổ phần cung ứng nhân lực Châu Á thực hiện thực hiện một chương trình đào tạo tiếng Nhật quy chuẩn cho Thực tập sinh sau trúng tuyển để 95% thực tập sinh đạt được trình độ N5 sau 4-6 tháng đào tạo và 60% đạt trình độ N4 sau 6-8 tháng đào tạo.

Thực tập sinh học nhóm tiếng Nhật ngoài giờ học
Thực tập sinh học nhóm tiếng Nhật ngoài giờ học
Thực tập sinh học nhóm tiếng Nhật ngoài giờ học
Thục tập sinh tiếng Nhật tại Công Ty Cổ Phần Cung Ứng Nhân Lực Châu Á
học viên chăm chú trong giờ học viết tiếng Nhật tại Công Ty Cổ Phần Cung Ứng Nhân Lực Châu Á
học viên chăm chú trong giờ học viết tiếng Nhật tại Công Ty Cổ Phần Cung Ứng Nhân Lực Châu Á
Các bạn thực tập sinh hăng hái học tiếng Nhật trong lớp 2
Các bạn thực tập sinh hăng hái học tiếng Nhật trong lớp